Agil hub #1: Agil hardwareudvikling

Agil hub #1: Agil hardwareudvikling

Man skal være mere end almindeligt stivnakket for at benægte, at fremkomsten af agile processer har medført klare gevinster i forbindelse med softwareudvikling. Men hvad nu hvis produktet er et høreapparat, en vindmølle eller en ny robotarm? Kan man også udvikle hardware agilt? 

Studier viser, at svaret er ja, men ikke så formelt og struktureret som ved softwareudvikling. Vores fornemmelse er, at den konklusion nok er meget repræsentativ i en dansk kontekst også. 

Udfordringerne i agil hardwareudvikling er til at få øje på i forhold til ren software: 

  • Fysiske produkter er helt grundlæggende sværere og dyrere at lave om 
  • Videreudvikling af eksisterende produkter kan være afhængig af komponenter og software, der i sig selv skal udvikles først 
  • Iterationerne er mere langstrakte 
  • Lovgivningen stiller ofte rigide krav 
  • Hardware-ingeniørermindset er typisk ikke rundet af 30 års udvikling inden for agile processer 

Det er altså grundlæggende svært at have en inkrementel tilgang fysisk produktudvikling. Alligevel kan der være meget at hente i en agil-inspireret tilgang på dette område også: 

  • Modulopbyggede plug and play-komponenter og en minimum viable product-tilgan giver hurtigere releases og mindsker time to market når muligt 
  • Tests og simuleringer på delniveau er mere overskueligt 
  • Løbende dialoger med brugeren / kunden øger sandsynligheden for at ramme rigtigt 
  • Sprints, synkronisering og integrationer på tværs af organisationen øger kvaliteten i samarbejdet og dermed i produktet 

Den nød, vi forsøger at knække i denne agile hub er:  

Hvordan kan vi høste fordelene ved en agil tilgang til hardwareudvikling uden at sande til i udfordringer? Hvilke positive erfaringer har vi hver især gjort os, og hvordan kan de oversættes til andre organisatoriske set up? Og hvad gør man, når ens produkt er en blanding af hardware- og softwareudvikling? 

Om agile hubs 

www.agileleap.dk er Danmarks største agile fællesskab og hjemsted for en række agile hubs. Som medlem af en agil hub er du med til at finde løsninger på udfordringer, der er relevant for netop dit arbejdsområde. En agil hub består af fem til syv personer med samme arbejdsfelt og erfaringsniveau. I mødes fire gange årligt, og jeres drøftelser styres af en professionel facilitator. Det er gratis at være med, men du forpligter dig til at deltage og byde ind med egne erfaringer. Formålet er at knække konkrete nødder, blive klogere på det agile område og danne netværk. Læs mere om agile hubs her: agileleap.dk/agile-hubs/  

Skriv et svar