Agile Hubs

Agile Hubs er en ny måde at netværke hvor vi co-creater og arbejder sammen om at knække en agil nød i et givent emne. Det enkelte hub definerer selv form og varighed på deres møder. 

Læs mere om de enkelte hubs, og tilmeld dig herunder. 

hubs

Udvid din horisont med ligesindede

Hubs er selvstændige netværksgrupper for agile ildsjæle i Danmark. Hvert agile hub er centreret om en særlig problemstilling eller tematik, og alle medlemmer arbejder aktivt med emnet i deres professionelle hverdag på tværs af brancher og organisationer. Når du melder dig ind i et agilt hub, melder du dig ind i et frivilligt fællesskab, hvor I indbyrdes kan trække på hinandens viden og erfaringer – og sammen udvikle ny agil viden!

Hvad kræver det at deltage?

Det er gratis at deltage i og være medlem af de forskellige hubs, og det kræver hverken en særlig uddannelse eller certificering, at være med. Men et medlemskab forpligter. Det betyder, at du som medlem skal prioritere at mødes med dit agile hub 4 gange om året, og at du på jeres møder bidrager aktivt til at løse gruppens problemstillinger. De agile hubs er udelukkende faglige, og kommercielle agendaer accepteres ikke. Hvert hub har en Hub-leader, der står for koordinering og indkaldelse til jeres møder. 

Aktive hubs

Kommende hubs