Agile Hubs

Agile Hubs er åben for alle der arbejder med agilititet i deres hverdag. Hvert agile hub er en lukket netværksgruppe, der mødes ca. 4 gange årligt og arbejde med agile tematikker og problemstillinger. Læs mere om de enkelte agile hubs, og tilmeld dig herunder. 

agile hubs

Udvid din horisont med ligesindede

De agile hubs er selvstændige netværksgrupper for agile ildsjæle i Danmark. Hvert agile hub er centreret om en særlig problemstilling eller tematik, og alle medlemmer arbejder aktivt med emnet i deres professionelle hverdag på tværs af brancher og organisationer. Når du melder dig ind i et agilt hub, melder du dig ind i et frivilligt fællesskab, hvor I indbyrdes kan trække på hinandens viden og erfaringer – og sammen udvikle ny agil viden!

Hvad kræver det at deltage?

Det er gratis at deltage i og være medlem af de agile hubs, og det kræver hverken en særlig uddannelse eller certificering, at være med. Men et medlemskab forpligter. Det betyder, at du som medlem skal prioritere at mødes med dit agile hub 4 gange om året, og at du på jeres møder bidrager aktivt til at løse gruppens problemstillinger. De agile hubs er udelukkende faglige, og kommercielle agendaer accepteres ikke. Hvert agile hub har en Hub-leader, der står for koordinering og indkaldelse til jeres møder. 

Aktive agile hubs

Bemærk: De agile hubs har opstart i august 2020 

Kommende agile hubs

Agil produktudvikling med hardware inkluderet

Opstart august 2020

Business Case - Budgetting og måle på værdier

Lean portofolio management

Opstart august 2020

Struktureret forandringsledelse i Scaleret agilt setup