Den så de ikke lige komme

Den så de ikke lige komme

Det er efterhånden blevet et fænomen, at man opnår andre gevinster, end man oprindeligt havde som målsætning i forbindelse med agile transformationer. Det hævder Peak Consulting Group-rapporten Udbredelse og anvendelse af agilitet i Danmark 2020 i hvert fald. 

Over et par år har folkene bag rapporten spurgt en række virksomheder, hvad deres bevæggrunde har været bag introduktionen agile metoder. Desuden har virksomhederne skullet svare på, hvilken værdi de så faktisk har opnået. 

Det er på den baggrund, der rapporteres om en tendens til, at man på visse punkter opnår nogle gevinster, man ikke havde sat som mål. Det gælder særligt i forhold til øget medarbejdertilfredshed og større gennemsigtighed i gennemførelsen af initiativer. 

Selvfølgelig er der også mål, der ikke nås, det kender vi jo også fra alle mulige andre områder end de agielMen at agilitet fører til fordeleman ikke så komme – kan du genkende det billede 

Skriv et svar