Hvad måler du dit team på?

Hvad måler du dit team på?

Peak Consulting Group har netop udgivet en rapport, der gennem spørgeskemaer og interviews tager temperaturen på udbredelsen af agile metoder i danske organisationer. En af tendenserne i forhold til tidligere undersøgelser er, at de parametre, leveranceteams bliver målt på, er i færd med at ændre sig.

Hvor man tidligere målte team-præstationer ud fra produktivitet, fokuserer flere nu på værdiskabelse som indikatorer på teamets performance. Skabt forretningsværdi og kundetilfredshed er eksempler.

Rapportens bud på en forklaring er, at danske virksomheder er blevet mere modne i deres agile arbejdsform. Den typiske udvikling er at starte med at måle på velocity og burndown, altså produktivitetsparametre. Som modenheden stiger bliver det dog klart for mange, at det ikke er reelle udtryk for værdi. Derfor skiftes til måltal, som fokuserer mere på effekt, kundeværdi for eksempels.

Teams, der bliver målt på kundeværdi, bliver holdt ansvarlige for det, der i sidste ende giver mening, og dermed har de frihed til at gøre tingene på den måde, de finder bedst, så længe de skaber en høj værdi.

Hvad siger du til den udlægning? Er det også din oplevelse? Kommenter gerne 🙂

Skriv et svar