Hvem står bag?

Mød initiativtageren bag Agile Leap og bliv klogere på vores advisory board members, der er med til at sikre kvalitet og uafhængighed på Agile Leap.  

om os

Idéen til Agile Leap som online community opstod, da COVID-19 havde lukket store dele af Danmark ned. Her oplevede Karina Nordvig Davids fra Peak Consulting Group, at mange af de online møder, hun deltog i, var kendetegnet af en fælles følelse: Behovet for at finde tilbage til kernen, hvor vi kan inspirere hinanden på en simpel og relevant måde, fremfor det hamsterhjul, mange følte sig fanget i under nedlukningen. Hun begyndte at søge mod nye måder at videndele på. Sådan opstod tanken om en online platform, hvor alle kunne dele og kommentere på agile problemstillinger i en dansk kontekst. Denne tanke blev hurtigt suppleret af ambitionen om at finde en nye måde at samarbejde på, hvor agile praktikere kan løse deres udfordringer i tæt samarbejde med ligesindede i en helt ny netværksform. Således blev de første skridt mod Agile Leap og de agile hubs taget. 2 måneder efter blev Agile Leap launchet, og de agile hubs har opstart august 2020.

Agile Leap er desuden tilknyttet et advisory board med repræsentanter fra flere virksomheder og roller. Dette board er etableret for at sikre et levedygtigt, upartisk setup, der kan bringe værdi til agile virksomheder og medarbejdere i Danmark.

Advisory Board Members

Finn Danielsen

Leder og coach i Ørsted

Tanja Hesselager

Freelance agile konsulent

Jonas Funk

RTE i SimCorp