Persondatapolitik

Agile Leap passer godt på din persondata, og vi ønsker, at du som bruger og bidragsyder er orineteret om, hvordan vi behandler dem. Her kan du læse mere om vores persondata politik, hvad vi bruger dine personoplysninger til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvem vi deler dem med. Du kan også læse, hvilke rettigheder, du har, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til brugen af dine personoplysninger.

Peak Consulting Group ApS er den dataansvarlige

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger på Agile Leap, er:

Peak Consulting Group ApS
Lyngbyvej 2, 2100 København
Telefon: + 45 3526 2880
E-mail: persondata@peakconsulting.dk
CVR-nr. 2117 7407

Kontaktoplysninger på Peak Consulting Group ApS’ databehandlingsansvarlige

Hvis du har spørgsmål til vores beskyttelse og behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databehandlingsansvarlige.

Du kan kontakte vores databehandlingsansvarlige på persondata@peakconsulting.dk

1. Formål med behandling af personoplysninger og persondata politik

Agile Leap behandler dine personoplysninger til en række formål, som er beskrevet nedenfor. Under hvert formål kan du se, hvilke kategorier af personoplysninger Agile Leap behandler, hvorfra Agile Leap indsamler personoplysningerne, hvorfor vi har lov til at behandle dine personoplysninger, og hvem Agile Leap kan videregive personoplysningerne til.

1.1 Markedsføring

Vi behandler dine personoplysninger, når vi markedsfører vores community og løsninger (som beskrevet i vores  samtykke til markedsføring).

Agile Leap har forskellige markedsføringstiltag, som skal sikre, at du kan få netop den viden fra Agile Leap, der er relevant for dig i forhold til dine interesser. Agile Leap giver dig kvalificerede anbefalinger, nyheder og viden inden for agilitet, som er målrettet dig, din situation og dine behov i de forskellige faser af dit arbejdsliv.

Du kan give dit samtykke til, at Agile Leap må sende markedsføring til dig via de kanaler, der er angivet i samtykket.

1.1.1 Kategorier af personoplysninger

Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, kontaktoplysninger, fødselsdato, demografiske forhold, din adfærd på Agile Leaps digitale kanaler (f.eks. hvilke mails du åbner, hvilke artikler du læser og deler) din kommunikation med Agile Leap (f.eks. hvis du har spørgsmål eller kommentarer til sitet), offentligt tilgængelige eller købte data, oplysninger du har givet os i forbindelse med surveys, evalueringer og lignende.

1.1.2 Hvor får vi oplysninger om dig fra?

Der indsamles oftest ikke andre personoplysninger end dem, der allerede er indsamlet som led i din registrering som bruger. Hvis Agile Leap modtager nye personoplysninger om dig, vil det være:

 • Oplysninger om hvilke mails/artikler mv. der åbnes i markedsføringsmateriale fra Agile Leap.
 • Oplysninger fra offentlige tilgængelige registre.
 
1.1.3 Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig?

Agile Leap behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke.

1.1.4 Videregivelse af dine personoplysninger

Agile Leap kan videregive dine personoplysninger til samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med f.eks. teknisk support, certificeringsregistre og leverandørydelser.

1.2 Analyse og statistik

Vi behandler dine personoplysninger, når vi udarbejder statistikker og analyser. Det kan være:

 • Interne undersøgelser, analyser og lønsomhedsvurderinger
1.2.1 Kategorier af personoplysninger

I forbindelse med at Agile Leap udarbejder statistikker og analyser, behandler vi forskellige personoplysninger om dig, (oftest vil oplysningerne dog anvendes i anonymiseret form).

Persondata vil være:

 • Almindelige kategorier af personoplysninger:
 • Navn, kontaktoplysninger, køn, oplysninger om dit engagement på Agile Leap og oplysninger om dit ansættelsesforhold (f.eks. arbejdsgiver).
 •  
1.2.2 Hvorfor har vi lov til at behandle persondata om dig?

Agile Leap behandler dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

Indsamling og anvendelse af almindelige personoplysninger er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, nemlig at markedsføre Agile Leaps produkter (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

1.2.3 Videregivelse af dine persondata

I forbindelse med analyse og statistik bliver alle personoplysninger anonymiseret og sammenholdt for at udlede tendenser og trends, og der bliver ikke videregivet personoplysninger til andre modtagere.

1.3 Optimering af brugeroplevelsen på agileleap.dk

Vi behandler dine personoplysninger, når du bruger vores hjemmeside(r). Dette kan f.eks. være, når vi arbejder på at optimere brugeroplevelsen på Agile Leaps hjemmeside(r) eller du henvender dig via vores kontaktformularer (f.eks. hvis du har spørgsmål til vores produkter eller ved kampagner). Du har desuden mulighed for at kontakte os via vores kontaktformular for eventuelle klager.

I forhold til behandling af klager, henviser vi dig til formålet ”klagebehandling”.

1.3.1 Kategorier af persondata

Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være:

Almindelige kategorier af personoplysninger:

Når du henvender dig via en af vores kontaktformularer, registrerer Agile Leap de oplysninger, som du selv afgiver. Det vil være navn, kontaktoplysninger, fødselsdato, virksomhedsnavn og eventuelt CVR-nummer.

1.3.2 Hvor får vi oplysninger om dig fra?

Agile Leap indsamler dine personoplysninger på hjemmesiden fra disse kilder:

 • Google Analytics – Agile Leap anvender Google Analytics på Agile Leaps hjemmeside til at undersøge, hvordan siden besøges, og hvordan brugerne navigerer på hjemmesiden.
 
1.3.3 Hvorfor har vi lov til at behandle persondata om dig?

Agile Leap indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

De personoplysninger, som vi har indsamlet via Google Analytics, behandler og videregiver vi under hensyn til de legitime interesser i at få hjemmesiden til at fungere, til statistik samt til brug for markedsføring (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

1.3.4 Videregivelse af dine persondata

Agile Leap kan videregive dine personoplysninger til samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med f.eks. teknisk support og leverandørydelser.

1.4 Uddannelsesforløb

Vi behandler i visse tilfælde personoplysninger om dig, når vi eller du selv tilmelder dig et uddannelsesforløb. Det sker for, at vi kan sikre, at du får det bedste uddannelsesforløb.

1.4.1 Kategorier af persondata

Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil  være:

Almindelige kategorier af personoplysninger:
Fødselsdato, køn, oplysninger om dit ansættelsesforhold (f.eks. arbejdsgiver).

1.4.2 Hvorfor har vi lov til at behandle persondata om dig?

Agile Leap indsamler, anvender og videregiver dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag:

Indsamling, anvendelse og videregivelse af almindelige personoplysninger om dig er nødvendig for, at Agile Leap kan forfølge en legitim interesse, nemlig at dig, din virksomhed eller den organisation, som du er medlem af, et tilbud på fortsat kompetenceudvikling via Agile Leap (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a).

1.4.3 Hvor får vi persondata om dig fra?

Agile Leap kan modtage dine personoplysninger fra dig selv, din arbejdsgiver eller organisation (som du er medlem af).

1.4.4 Videregivelse af dine persondata

Agile Leap kan videregive dine personoplysninger til samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed med f.eks. teknisk support og leverandørydelser.

2. Opbevaring af dine personoplysninger – persondatapolitik

Agile Leap persondatapolitik opbevarer dine personoplysninger, indtil kundeforholdet er ophørt, og forældelsesfristerne i forældelsesloven er indtrådt. Opbevaringen af personoplysningerne sker tillige med respekt for Agile Leap forpligtelser til at opbevare personoplysninger og persondata i henhold til regnskabs- og bogføringslovgivningen. Agile Leap opbevarer udelukkende dine personoplysninger til deres oprindelige formål og som eksplicit angivet ved forespørgsel om personoplysninger. Når data ikke længere er relevante, er blevet tilbagekaldt af dig eller opbevaringspligten ophører jf. gældende lovning, slettes dine persondata automatisk. Agile Leap bevarer til enhver tid retten til at anonymisere og efterfølgende bruge data til statistiske formål.

3. Pligtmæssig information om persondatapolitik

Agile Leap har brug for personoplysninger om dig, hvis du fx vil bidrage med vidensdeling til bloggen. Hvis du ikke giver personoplysningerne til Agile Leap, vil konsekvensen være, at Agile Leap ikke kan varetage formålene ovenfor, f.eks. at vi ikke kan oprette og godkende dig som bruger på Agile Leap.

4. Dine rettigheder vedrørende persondata politik

Når Agile Leap behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

 • Retten til indsigt
  Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Agile Leap behandler om dig.
 • Ret til at gøre indsigelse
  Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring og til at gøre indsigelse mod profilering i det omfang, den vedrører direkte markedsføring.
 • Retten til berigtigelse
  Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger uden unødig forsinkelse, herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende personoplysninger.
 • Retten til sletning af persondata politik
  Som beskrevet under afsnit 2, så overholder Agile Leap til enhver tid den gældende lovgivning, dog har du ret til at få dine personoplysninger slettet i Agile Leap inden de angivne frister, såfremt det ikke strider mod Agile Leaps opbevarings- og dokumentationspligt.
 • Retten til begrænset behandling
  Du har ret til at begrænse Agile Leaps behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde, blandt andet når der foreligger tvivl om dine personoplysningers rigtighed.
 • Retten til dataportabilitet
  Du har ret til at få personoplysninger, som du selv har afgivet til Agile Leap, overført til dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Tilbagekaldelse af samtykke og persondata politik
  Hvis Agile Leap behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. En tilbagekaldelse af samtykket indebærer, at Agile Leap ikke fremover må behandle dine personoplysninger til det formål, som du gav dit samtykke til. Tilbagekaldelsen påvirker ikke den behandling af dine personoplysninger, som er foretaget forud for tilbagekaldelsen, f.eks. hvis du har givet os samtykke til at videregive oplysningerne. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan konsekvensen være, at vi i nogle tilfælde ikke vil kunne fortsætte kundeforholdet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Peak Consulting Group ApS’ databehandlingsansvarlige. Det gør du ved at sende en mail til persondata@peakconsulting.dk og Peak Consulting Group ApS vil behandle sagen inden for 30 dage.

5. Politik for sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger bliver opbevaret indtil det ikke længere er nødvendigt at opbevare oplysningerne i forhold til formålet med indsamling og behandling. Sletning af data gælder både for elektroniske data og for printet data. Personoplysninger, der indgår i bogføringsbilag, slettes ikke.

Som kunde, bruger eller associate/samarbejdspartner hos Agile Leap har du altid ret til at få dine personoplysninger slettet, når du ønsker det. Det kan du bede om ved at kontakte os på persondata@peakconsulting.dk . Sletning af dine data sker senest en måned efter din henvendelse under hensyntagen til bogføringsloven.

Du kan også til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du har afgivet. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på persondata@peakconsulting.dk

6. Klage til Datatilsynet om persondata politik

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Agile Leaps behandling af dine personoplysninger. Du bør dog altid først tage kontakt til Peak Consulting Group ApS, hvis du mener Agile Leap har behandlet dine personoplysninger i strid med den persondataretlige regulering. På den måde kan du få Peak Consulting Group ApS’ forklaring af sagen. Du kan kontakte Datatilsynet pr. mail dt@datatilsynet.dk eller læse mere på datatilsynet.dk