Så du, hvad der ramte dig?

Der sker i de her år et skift, hvor stadig flere danske organisationer går fra at undersøge og udforske agile rammeværker til, at etablere agile samarbejdsformer i mere permanente strukturer. Det er en af konklusionerne i Peak Consulting Groups rapport om den agile udvikling.  

Samtidig svarer mange i undersøgelsen, at deres arbejdsplads ikke gennemfører specifikke tiltag for at forberede drifts- og brugerorganisationen på hyppigere leverancer som følge af den agile transformation. Modenheden stiger altså blandt dem, der arbejder agilt, men undervejs glemmer man måske at sikre koblingen til omverdenen. 

Det er jo en klassisk problemstilling i forandringsprocesser, men hvordan undgår man den i en agil omstilling. Er I lykkedes med det i din organisation? Og hvad har I i så fald gjort? 

Skriv et svar